342
Views
Loading...


Channel: HTVC HD
; keyword Google search: kenh HTVC HD
; Description: 

Loading...
kenh HTVC HD

kenh HTVC HD

Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là đài truyền hình do nhà nước Việt Nam quản lý, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tên viết tắt của đài là HTV lấy từ tiếng Anh Ho Chi Minh City Television và tên này có trong biểu trưng của đài.
; Homepage: http://htv.vn/
; Stream : Unknown
; Country: Việt Nam
; Language: Vietnamese
; Category: HD

(342)

kenh HTVC HD