boder-tv-live.im

ทีวี BlueSky

BlueSky Tv

ทีวี BlueSky


ช่อง: ทีวี BlueSky
; ลักษณะ: ทีวีบลูสกายส่งสัญญาณไปยังอากาศโทรทัศน์ในเอเธนส์ในเดือนพฤศจิกายน 1990.BLUE SKY ทีวีได้ประสบความสำเร็จมากกว่า 20 ปีของการดำเนินการเพื่อจะอยู่กับการตั้งค่าสูงของประชาชนในกรุงเอเธนส์, ในขณะที่เหลือช่องทางภูมิภาคท​​ี่แข็งแกร่งที่สุด.
; หน้าแรกของ: ที่ http://www.blueskytv.gr
; กระแส : MMS://live.blueskytv.gr:8083/publishingpoint1
; ประเทศ: กรีก
; ภาษา: กรีก
; หมวดหมู่: ทั่วไป


ปล่อยให้ตอบกลับ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


ห้า × 6 =